Pieteikties 28242827
Teorijas eksāmens

Izvēlies kategoriju

A B BE C CE D 95. kods PP

C kategorija

mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

Nav pievienota informācija!