Pieteikties 28242827
Teorijas eksāmens

Izvēlies kategoriju

A B BE C CE D 95. kods PP

A kategorija

motocikli (motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem)

 

 

Vangažos,

tuvākās nodarbības

 (18:00-21:15) - mācību ilgums 2 nedēļas

Reģistrācija

0.00€

Reģistrācija CSDD

Teorija

0.00€

Teorijas apmācība
Konsultācijas

Apmācības karte

0.00€

Apmācības karte

Praktiskās apmācība

23.00€

Maksa par braukšanas nodarbību (45 min)