Pieteikties 28242827
Teorijas eksāmens

Izvēlies kategoriju

A B BE C CE D 95. kods PP

A kategorija

motocikli (motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem)

Nav pievienota informācija!