Pieteikties 28242827
Teorijas eksāmens

Izvēlies kategoriju

A B BE C CE D 95. kods PP

Saskaņā ar Direktīvu 2003/59/EK, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju un nodalītu profesionālos vadītajus no neprofesionaliem, D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic komercpārvādājumus, piecu gadu periodā jāveic regulārā apmācība. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus.

 

 

Raganā,

tuvākās nodarbības

Informāciju var iegūt zvanot. t. 28242827, 29543543

Reģistrācija

35.00€

Reģistrācija CSDD

Teorija

40.00€

Teorijas apmācība
Konsultācijas